Protetyka

W zakresie usług z zakresu protetyki wykonujemy:

  •  korony i licówki pełnoceramiczne,
  •  korony i mosty porcelanowe na podbudowie z cyrkonu, złota, tytanu lub stali nieszlachetnej,
  •  korony i mosty akrylowe jako uzupełnienia tymczasowe,
  •  korony porcelanowe na implantach,
  •  licówki bez szlifowania,
  •  wypełnienia pełnoceramiczne (inlay, onlay, overlay),
  •  protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach, na teleskopach,
  •  protezy na implantach zębowych.

protetyka stomatologiczna