Implantologia

Oferujemy pełen zakres usług z zakresu implantologii, w tym przeprowadzenie regeneracyjnych zabiegów przedimplantacyjnych:

  •  augmentacja wyrostka biomateriałem lub przeszczep kości własnej,
  •  rozszczepienie wyrostka,
  •  sinus lift otwarty i zamknięty,
  •  zabiegi na tkankach miękkich.

 

wszczepianie implantów zębów

Wszczepianie implantów zębów

Wszczepiamy pojedyncze implanty zębów, podejmujemy się także rekonstrukcji przy mnogich brakach zębów oraz przy bezzębiu.

Pracujemy systemami implantologicznymi globalnych producentów Dentsply Implants – Ankylos oraz Osstem Implant, pozwalającymi na precyzyjne wszczepienie implantów zębowych.