Cyfrowa diagnostyka RTG

Dysponujemy cyfrowym system diagnostyki radiologicznej, który pozwala nam na wykonanie badań koniecznych do przeprowadzenia wielu zabiegów, w tym mikroskopowego leczenia kanałowego czy wszczepienia implantów zębowych.

Diagnostyka RTG – zakres badań:

Zakres badań, wykonywanych w naszym gabinecie stomatologicznym, jest następujący:

Rtg pantomograficzne z cefalostatem – zdjęcia:

  •  pantomograficzne
  •  cefalometryczne
  •  tomosynteza 3 DTS
  •  tomografia

Rtg wewnątrzustne radiowizjografia bezprzewodowa:

  •  punktowe
  •  zgryzowe

Cyfrowa diagnostyka RTG